YÖNETİM KURULU

Ahmet Akbalık

Yönetim Kurulu Başkanı

Ürfi Akbalık

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Prof. Dr. Ali Alp

Yönetim Kurulu Üyesi

Hadiye Taşkın

Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz Satıcı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Saim Kılıç

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Melda Bayraktaroğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi