ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

24.05.2023 Şirket Genel Bilgi Formu 24.05.2023 Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim 18.05.2023 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 16.05.2023 Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim 16.05.2023 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 12.05.2023 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 12.05.2023 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 12.05.2023 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 11.05.2023 Finansal Rapor 11.05.2023 Finansal Rapor 11.05.2023 Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği 10.05.2023 Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 10.05.2023 Faaliyet Raporu (Konsolide) 10.05.2023 Finansal Rapor 10.05.2023 Finansal Rapor 04.05.2023 İlişkili Taraf İşlemleri 04.05.2023 İlişkili Taraf İşlemleri 03.05.2023 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 02.05.2023 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 27.04.2023 İlişkili Taraf İşlemleri 27.04.2023 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 26.04.2023 Maddi Duran Varlık Alımı 26.04.2023 Yönetim Kurulu Komiteleri 26.04.2023 Özel Durum Açıklaması (Genel) 26.04.2023 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 26.04.2023 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 26.04.2023 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 14.04.2023 İlişkili Taraf İşlemleri 27.03.2023 Özel Durum Açıklaması (Genel) 27.03.2023 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 27.03.2023 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 24.03.2023 Değerleme Raporu 24.03.2023 Değerleme Raporu 15.03.2023 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 14.03.2023 Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı 14.03.2023 Faaliyet Raporu (Konsolide) 13.03.2023 Sürdürülebilirlik Raporu 13.03.2023 İlişkili Taraf İşlemleri 13.03.2023 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 13.03.2023 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 07.03.2023 Finansal Rapor 06.03.2023 Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği 01.03.2023 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 28.02.2023 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu 27.02.2023 Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 27.02.2023 Finansal Rapor 27.02.2023 Finansal Rapor 22.02.2023 Özel Durum Açıklaması (Genel) 16.02.2023 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 16.02.2023 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 08.02.2023 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 07.02.2023 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 02.02.2023 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 01.02.2023 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 27.01.2023 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 25.01.2023 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 24.01.2023 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 18.01.2023 Özel Durum Açıklaması (Genel)