ANTALYA DEMRE ARSASI

Demre arsasına ilişkin irtifak hakkı tesis işlemleri 2016 yılında tamamlanmış ve Özak GYO adına Tapu Senedi düzenlenmiştir. Söz konusu arsa Özak GYO adına 49 yıllığına kesin tahsislidir. Yapımı planlanan otel projesi için yapı ruhsatı alınmıştır. Ayrıca arsanın yan parselindeki, günübirlik tesis alanı olarak tahsise açılan arazi için açılan ihaleyi de ÖZAK GYO kazanmış olup, irtifak hakkı tesisine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Proje Tipi

Otel

Konum

Antalya